Europeiska webbenkäten om narkotika 2024 – Sverige

Just nu sprids en europeisk webbundersökning där information kring användningsmönster av narkotika och dopningsmedel samlas in. Informationen har som mål att vara ett stöd i det europeiska och nationella arbetet. Dopingjouren hoppas på att du som använder dopningsmedel har möjlighet att fylla i enkäten. Länk till undersökningen här: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EWSD2024-Sweden

Tack för din tid!

Dela det här inlägget

Ställ en fråga