Efedrin är ett centralstimulerande läkemedel som i styrketräningssammanhang tas för dess fettförbrännande och uppiggande egenskaper.

Efedrin är läkemedelsklassat sedan 2005 och det höjer blodtrycket, ökar pulsen, blockerar hunger- och sömnkänslor samt höjer smärttröskeln.

Medlet marknadsförs som ett fettförbrännande bantningsmedel i olika kosttillskott och ofta i kombination med koffein för att öka ämnesomsättningen.

Efedrin finns i växterna Ephedra och Ma Huang så medlet kommer ursprungligen från växtriket och är ett av våra äldsta läkemedel. Preparatet finns beskrivet i kinesiska skrifter från 5000 år tillbaka. Växten består av efedrinalkaloider som omvandlas till efedrin i kroppen. En annan växt som kan innehålla efedrin är Sida Cordifolia.

Läkemedlet kan bland annat ge biverkningar i form av allvarlig hjärt- och kärlpåverkan, skakningar, svettningar, kräkningar, huvudvärk, oro, sömnsvårigheter, psykiatriska besvär som ångest och psykosgenombrott, urineringssvårigheter, potensproblem och även dödsfall finns dokumenterade.  

Efedrinet kan förutom sin centralstimulerande effekt också ha en katabol (nedbrytande) effekt då konsekvensen av ett efedrinintag ofta gör att kroppen övertränas. Missbruk av efedrin kan leda till toleransutveckling och behov finns av att öka dosen för att få samma effekt. Efedrin kan skapa ett beroende och vid utsättande kan symtomen vara trötthet, hunger, håglöshet och viktuppgång. 

Efedrin står på WADA:s dopinglista över förbjudna medel inom idrotten. Om en patient får efedrin utskrivet på recept under kontroll av läkare så är det inte förenat med de risker och biverkningar som förekommer när preparatet tas i träningssammanhang i prestationshöjande syfte

Substanser som kan innehålla efedrin är bland annat: Ephedra, Ma Huang, Sida Cordifolia, Pseudoefedrin, Fenylpropanolamin och Epitonin.

Läs mer om efedrin på Livsmedelsverkets hemsida www.slv.se

Ställ en fråga