Start / Närstående / Vad säger lagen?

Vad säger lagen?

Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel (Dopningslagen)

1 § Denna lag gäller:


a) Syntetiska anabola androgena steroider
b) Testosteron och dess derivat
c) Tillväxthormon
d) Kemiska substanser som ökar produktion eller frisättning av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon.

2 § Medel som anges i 1§ får inte annat än för medicinskt eller vetenskapligt ändamål
1. införas till landet,
2. överlåtas,
3. framställas,
4. förvärvas i överlåtelsesyfte,
5. bjudas ut till försäljning,
6. innehas eller
7. brukas.

3 § Den som uppsåtligen bryter mot 2 § 2-7 döms för dopningsbrott till fängelse i högst två år. Är ett brott som avses i första stycket med hänsyn till mängden dopningsmedel samt övriga omständigheter att anse som ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

3 a § Är ett brott som avses i 3 § första stycket att anse som grovt döms för grovt dopningsbrott till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt skall det särskilt beaktas om det har utgjort led i en verksamhet som har bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, avsett särskilt stor mängd dopningsmedel eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art.

I § 4 – 6 förklaras det att man blir dömd också om man har förberett eller försökt att utföra ett dopningsbrott. Ersättning eller medel som har fungerat som föremål till ett dopningsbrott anses förverkat.   

Dopningslagen, dvs "Lagen om förbud mot innehav och försäljning av vissa dopningsmedel (1991:1969)trädde i kraft 1 juli 1992. 

1 april 1999 stärktes lagen till att också innefatta bruket av dopningsmedel, vilket Norge följt efter 2013.

2011 Maxstraffet för grovt dopningsbrott höjs från 4 till 6 års fängelse.

Läs hela lagtexten

Dopning och trafik

Missbruk av AAS utgör hinder för innehav av körkort enligt TSFS 2013:2, kap 12 och 14,  § 1 och 2. Kan man dessutom hitta tecken på psykisk sjuklighet som till exempel impulskontrollstörning eller annat kan det bli ännu tydligare att hinder finns.

Livsmedelslagen
Kosttillskott räknas som livsmedel och regleras av livsmedelslagen. Ansvarig myndighet är Livsmedelsverket, se www.slv.se  eller ring  018-17 55 00.

Läkemedelslagen
Idag säljs många läkemedel på svarta marknaden. Läkemedelsverket är ansvarig myndighet för godkännande och kontroll av läkemedel och naturläkemedel. Läs mer om Läkemedelsverkets tillsynsområden här.

Idrottens regelverk  
World Anti-Doping Agency (WADA) har upprättat en lista över de substanser eller metoder som är förbjudna inom idrotten. Listan tillämpas av Riksidrottsförbundet i Sverige och kallas även för Röda listan. Se www.rf.se eller ring 08-699 60 00.

Kontakta Dopingjouren

Berätta om dina erfarenheter

Här kan du dela med dig av dina erfarenenheter av dopningsmedel. Detta sker anonymt. Du som själv tar AAS  »  Du som känner någon som tar AAS »

Vi finns på