Start / Tar du AAS? / Biverkningar

Biverkningar

Ring oss gärna om du har frågor om biverkningar, du är anonym! Söker du vetenskapliga artiklar om AAS och biverkningar, gå till avsnittet "Forskning".

Sekretess:

Det är bra att känna till att all hälso- och sjukvårdspersonal har tystnadsplikt. Huvudregeln om sekretess innebär att uppgifter om en patients hälsa eller personliga förhållanden inte får lämnas ut (enligt lag 1998:531). När det gäller misstanke om brott som ger mer än två års fängelse får hälso- och sjukvårdspersonal på eget initiativ anmäla till polis eller åklagarmyndighet. Utbyte av uppgifter får förekomma mellan de personer som deltar direkt i vården av en patient eller behöver uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete. Allt annat utbyte av uppgifter om en patient är förbjudet. Ett positivt test för dopning hos läkare innebär inte anmälningsskyldighet eftersom det inte anses som grovt brott. För att en läkare skall kunna bedöma dig på bästa sätt är det viktigt att du berättar vilka preparat du tagit, i vilka doser och hur länge. 

Psykiska biverkningar

Psykiska biverkningar

Aggressivitet Ökad aggressivitet är något som ofta rapporteras av anhöriga och närstående. I hjärnan finns receptorer för testosteron och dessa påverkas vid ett intag av AAS. Detta kan utlösa aggressivitet, kraftiga humörsvängningar och irritabilitet. I dagsläget finns inga vetenskapliga studier som bevisar att enbart AAS ger ökad aggressivitet. Det är också en myt att alla som missbrukar AAS...

Läs mer »

Fysiska biverkningar

Fysiska biverkningar

Alla som tar AAS får biverkningar förr eller senare. Vilka biverkningar man får, beror på genetik, ålder, kön, dosmängd och hur länge man tagit preparat. Alla människor är olika och biverkningar upplevs väldigt olika. Det som händer alla är att AAS minskar kroppens egna produktion av testosteron. Detta kan leda till potensproblem, minskade testiklar, minskad sexlust, gynekomasti (bröstkörtelför...

Läs mer »

Sociala biverkningar

Biverkningar hos kvinnor

Biverkningar hos kvinnor

Som kvinna får du samma effekter och biverkningar av AAS som män men du riskerar bestående biverkningar trots att du slutat ta preparat. Då preparaten har en androgen effekt, får du förr eller senare manliga karaktärsdrag. Testosteron används inom sjuksvården vid könsbyte då en kvinna vill bli man.

Läs mer »
Kontakta Dopingjouren

Berätta om dina erfarenheter

Här kan du dela med dig av dina erfarenenheter av dopningsmedel. Detta sker anonymt. Du som själv tar AAS  »  Du som känner någon som tar AAS »

Vi finns på